نویسنده = علی اسلامی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی مورفومتریکال پلی مورفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژیلیده شیردان گوسفندان ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-47

احد علیایی؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی؛ ناصر حقوقی راد؛ لیلا حاجی وندی


3. بررسی اهمیت بیماری‌های انگلی نشخوارکنندگان ایران با رویکرد انتقال به انسان و آینده‌گری نحوه کنترل آن‌ها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-10

علی اسلامی؛ صادق رهبری؛ محمد قلی نادعلیان؛ محسن مشکاه؛ حسن تاجبخش؛ بابا مخیر؛ محمد زینلی


4. بررسی میزان شیوع، تغییرات فصلی و شدت آلودگی به دیکروسلیازیس در نشخوارکنندگان کوچک بومی آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 139-144

یعقوب فیروزی وند؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی


6. بررسی شیوع و فراوانی فصلی نماتودهای شیردان نشخوارکنندگان بومی کازرون

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 181-185

احد علیایی؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی؛ ناصر حقوقی راد


7. بررسی اهمیت اقتصادی آلودگی های انگلی نشخوارکنندگان در کشتارگاه صنعتی شهرستان میانه

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 29-32

جابر داوودی؛ علی اسلامی؛ سعید بکائی؛ کوروش صیامی؛ شهرام گلزار ادبی