نویسنده = صادق رهبری
تعداد مقالات: 3
1. سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در طیور بومی استان مازندران سال 1393

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-103

مهدی ملکیان؛ محمد رضا یوسفی؛ صادق رهبری


2. اولین گزارش تریپانوزوما(هرپتوزوما) گروسی (Trypanosoma grosi) در جوندگان دشت رزن، غرب ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-135

علی یوسفی؛ صادق رهبری؛ علی سینا کریمی


3. بررسی اهمیت بیماری‌های انگلی نشخوارکنندگان ایران با رویکرد انتقال به انسان و آینده‌گری نحوه کنترل آن‌ها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-10

علی اسلامی؛ صادق رهبری؛ محمد قلی نادعلیان؛ محسن مشکاه؛ حسن تاجبخش؛ بابا مخیر؛ محمد زینلی