نویسنده = مهدی سلطانی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تاثیر درجه حرارت و pH بررفتار رشد استرپتوکوکس اینیایی(Streptococcus iniae)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-125

مهدی سلطانی؛ فرزاد صالحی؛ سید سعید میرزگر؛ قاسم عمو عابدینی


2. تاثیر مکمل پروبیوتیکی بیفیدوباکتر بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 151-162

جواد سهندی؛ حجت ا.. جعفریان؛ مهدی سلطانی؛ پونه ابراهیمی


3. بررسی تاثیر مصرف خوراکی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر میزان پروتئین تام و الگوی الکتروفورزی پروتئین های سرم ماهی کپور

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-64

پرستو یوسفی؛ مهدی سلطانی؛ محمد طاهری؛ رامین مظاهری نژاد فرد


4. مطالعه تاثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر جدایه‌های استرپتوکوکوس اینیایی جداسازی شده از قزل آلای رنگین کمان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-13

مهدی سلطانی؛ مریم قدرت نما؛ علی طاهری میر قائد؛ اشکان زرگر؛ شقایق روح الهی


5. مطالعه بیماری‌های باکتریایی مزارع تکثیر و پرورش قزل‌آلای رنگین کمان در استان مازندران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-11

مهدی سلطانی؛ مریم حاضری؛ عیسی شریف پور؛ سید سعید میر زرگر؛ پولین شهره