نویسنده = مهدی سلیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ضایعات آسیب‌شناختی ناشی از نوزاد سستود تنیا هیداتیژنا در گوسفند

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-23

حسین نورانی؛ خداداد پیر علی خیر آبادی؛ حمید رضا عزیزی؛ محمد مهدی داودپور؛ مهدی سلیمی


2. جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-30

محمدرضا محزونیه؛ مهدی سلیمی؛ عارفه گلستان فر؛ سید محمد علی حسینی نسب