نویسنده = مهدی عسکری بدوئی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف شهرستان گرمسار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 137-149

مجید محمد صادق؛ مهدی عسکری بدوئی؛ مرتضی گرجی دوز؛ مصطفی دانشور؛ علیرضا کوچک زاده


3. بررسی میزان آلودگی با سرووارهای سالمونلا در گنجشک‌های حاضر در مزارع صنعتی پرورش طیور گوشتی شهرستان بابل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-16

هادی حق بین نظر پاک؛ سبحان فیروزی؛ مهدی عسکری بدوئی


4. بررسی نقش احتمالی مانهمیا همولیتیکا در موارد پنومونی گوسفند در منطقه گرمسار

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 105-108

علیرضا قدردان مشهدی؛ مهدی عسکری بدوئی؛ حسین صفری دستجرده ئی؛ ایرج اشرافی تمای