نویسنده = محمد قلی نادعلیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اهمیت بیماری‌های انگلی نشخوارکنندگان ایران با رویکرد انتقال به انسان و آینده‌گری نحوه کنترل آن‌ها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-10

علی اسلامی؛ صادق رهبری؛ محمد قلی نادعلیان؛ محسن مشکاه؛ حسن تاجبخش؛ بابا مخیر؛ محمد زینلی


2. اکوکاردیوگرافی شترهای به ظاهر سالم، تکنیک و تظاهر اولتراسونوگرافیک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 41-46

ابوذر دهقان؛ عباس وشکینی؛ محمد نصرالله زاده ماسوله؛ محمد قلی نادعلیان؛ علی رضاخانی