نویسنده = علی اصغر طهرانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پاتولوژیک ضایعات روده باریک در ابتلای طبیعی به انگل پارامفیستوموم در گوسفندان کشتاری شهرستان ارومیه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 115-120

امیر امنیت طلب؛ امیر فرامرزپور؛ علی اصغر طهرانی؛ سهراب رسولی؛ امین هاشم پور