نویسنده = سعید حبیبیان
تعداد مقالات: 1
1. اثرات مصرف مزمن اپیوئیدها (مرفین) بر روی رشد و مخاط روده ای در موش سوری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 176-181

سعید حبیبیان؛ محمد زمانی احمد محمودی؛ محمد شادخواست؛ احسان خاکسار؛ محسن رشیدی؛ بیژن ضیایی