نویسنده = مهدی رئیسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انگل های ماهیان تالاب سولقان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 15-19

مهدی رئیسی؛ فیروز فدائی فرد؛ مهسا انصاری؛ هادی تاجی زادگان؛ سید رضا حسینی


2. بررسی شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان در برخی مزارع پرورشی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 143-148

فیروز فدایی فرد؛ غلامعلی طالبی؛ مهدی رئیسی