کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 10
1. مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال در ماکیان صنعتی استان آذربایجان‌ شرقی، ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-105

10.30495/jvm.2020.679912

مهدی ازدیادی؛ محمد کریم خسروپناه؛ منصور بنانی؛ رحیم قدیمی پور؛ کامبیز داوری


2. گزارش انگل های داخلی و خارجی پرنده ابیا اوراسیایی (Scolopax rusticola) در شمال ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-124

10.30495/jvm.2020.676321

محمد اسدی ایرایی؛ محمد رضا یوسفی؛ شهاب رمضانپور؛ محمدجواد مشایخ نیا؛ محمدرضا رودکی؛ محمد مهدی یزدانی رستم


3. شیوع ژن های حدت در اشرشیاکلی های جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور و عفونت دستگاه ادراری انسان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-118

ملاحت احمدی؛ سالار داداش زاده؛ ابوالفضل غنی ئی


4. بررسی شیوع سرمی IgG علیه توکسوپلاسما گوندی در طیور شهرستان سمنان، ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-80

صادق حسینی؛ مریم رسولی؛ حمید استاجی


5. بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس بلوتانگ در بزهای استان چهار محال وبختیاری

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-43

وحید نعمان؛ هدی ارزانی


6. اولین گزارش تریپانوزوما(هرپتوزوما) گروسی (Trypanosoma grosi) در جوندگان دشت رزن، غرب ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-135

علی یوسفی؛ صادق رهبری؛ علی سینا کریمی


8. جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-30

محمدرضا محزونیه؛ مهدی سلیمی؛ عارفه گلستان فر؛ سید محمد علی حسینی نسب


9. بررسی اهمیت بیماری‌های انگلی نشخوارکنندگان ایران با رویکرد انتقال به انسان و آینده‌گری نحوه کنترل آن‌ها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-10

علی اسلامی؛ صادق رهبری؛ محمد قلی نادعلیان؛ محسن مشکاه؛ حسن تاجبخش؛ بابا مخیر؛ محمد زینلی


10. تغییرات فون انگلی کپور معمولی Cyprinus carpio (Cypridiae:OSTEICHTHYES) در طی مهاجرت آن بین بخش جنوبشرقی دریای خزر و آب شیرین

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 159-163

مریم برزگر؛ عباس بزرگ نیا؛ روقیه سیف پور؛ بهیار جلائی