کلیدواژه‌ها = تشخیص
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از آزمون لکه گذاری نقطه ای با پیکره بورخولدریا مالئی برای تشخیص بیماری مشمشه در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-55

10.30495/jvm.2020.676299

سعید محمد حسینی؛ نادر مصوری؛ لیدا عبدالمحمدی خیاو


2. مقایسه روش های تشخیص سرولوژیکی تک یاخته نئوسپورا کانینوم در گاومیش

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-26

مهدی پور مهدی بروجنی؛ حسین حمیدی نجات؛ مسعود قربانپور؛ هدیه آصفی


4. تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل با استفاده از روش RT-PCR

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 89-93

سید علی پوربخش؛ عباس اشتری؛ رضا ممیز؛ فاطمه عشرت آبادی