کلیدواژه‌ها = گوسفند
تعداد مقالات: 11
1. بررسی فیلوژنیک ویروس طاعون نشخوار کنندگان کوچک شناسایی شده در دام های مبتلا در خراسان رضوی بر اساس دو ژن F و N

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

افشین رئوفی؛ جواد انصاری؛ امید مددگار؛ سعید بکایی؛ حمید رضا ورشویی


2. گزارش کریپتوسپوریدیوم آندرسونی از گوسفندان تهران بر مبنای تکثیر ژن HSP70

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-27

عبدالحسین دلیمی؛ فرید تحویلدار بیدرونی؛ فاطمه غفاری فر


3. بررسی کوکسیلا بورنتی به عنوان یکی از عوامل عفونی سقط جنین در نشخوارکنندگان کوچک با روش PCRدر استان همدان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-134

محمد خلیلی؛ سعید رضا نور الهی فرد؛ زینب عبیری؛ حسین عدالتی شوکت


4. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گوسفندان استان خوزستان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-128

ساناز رویشدزاده؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ مهدی پور مهدی بروجنی؛ مسعود قربانپور


5. بررسی ضایعات آسیب‌شناختی ناشی از نوزاد سستود تنیا هیداتیژنا در گوسفند

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-23

حسین نورانی؛ خداداد پیر علی خیر آبادی؛ حمید رضا عزیزی؛ محمد مهدی داودپور؛ مهدی سلیمی


8. بررسی مورفومتریکال پلی مورفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژیلیده شیردان گوسفندان ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-47

احد علیایی؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی؛ ناصر حقوقی راد؛ لیلا حاجی وندی


9. بررسی شیوع سنوروس سر برالیس در گوسفندان کتشارگاه شهرستان بابل 1387

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 97-99

محمدرضا یوسفی؛ محدثه ابوحسنی؛ سیدمحمد حسینی؛ شیلا امیدظهیر


11. بررسی ارتباط مقادیر 3و 2- دی فسفوگلیسرات و هموگلوبین تام در جنس و گروه های سنی مختلف گوسفندان نژاد مغانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 131-135

بهراد عشرتخواه؛ محمد صدقیان؛ زهره خاکی؛ سالار عشرت خواه؛ صابره پورربی