کلیدواژه‌ها = فلور قارچی
تعداد مقالات: 3
1. جداسازی و شناسایی فلور قارچی خارجی قزل‌آلای رنگین کمان در استان البرز

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-50

سهیل علی نژاد؛ امیر اقبال خواجه رحیمی


2. بررسی جدایه های قارچی جدا شده از کیسه ملتحمه چشم سالم در اسب ترکمن( تیره یموت)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-73

امیر بهداد؛ عبداله عراقی سوره


3. بررسی فلورقارچی مخمری گوش خارجی گوساله‌های شیرخوار درمنطقه گرمسار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-23

مهدی منصوری؛ بهزاد احمدوند؛ افشین رئوفی؛ صمد لطف اله زاده؛ مسعود رضا آئینه چیان