کلیدواژه‌ها = مقاومت آنتی بیوتیکی
تعداد مقالات: 3
1. مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی حضور ژن fimH در جدایه های اشریشیاکلی بدست آمده از انسان و طیور گوشتی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-60

راحم خوشبخت؛ سیده هانیه هادی نژاد؛ مجتبی خسروی؛ عباس میهن خواه؛ مائده صلواتی؛ علی محبت


3. الگوی پلاسمیدی و مقاومت نسبت به داروهای ضد میکروبی در سالمونلاهای جدا شده از طیور

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-128

ملاحت احمدی؛ علیرضا طالبی؛ صدف منصوری؛ بنت الهدی رحمان