کلیدواژه‌ها = پلی مورفیسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مورفومتریکال پلی مورفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژیلیده شیردان گوسفندان ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-47

احد علیایی؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی؛ ناصر حقوقی راد؛ لیلا حاجی وندی