کلیدواژه‌ها = اشریشیا کلی
تعداد مقالات: 6
3. تعیین الگوهای مقاومت آنتی‌بیوتیکی در اشریشیا کلی جدا شده از جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به کلی‌سپتی‌سمی در اهواز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-117

رمضا نعلی جعفری؛ رضا قنبر پور؛ مسعود قربان پور نجف آبادی؛ منصور میاحی؛ امیر امانی


4. مطالعه اثر ضدمیکروبی برخی از عصاره های گیاهی روی رشد اشریشیاکلی جداشده از موارد کلی باسیلوز طیور

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

مجید غلامی آهنگران؛ عبدالله قاسمی پیر بلوطی؛ مازیار فراست؛ خشیار فصیحی


5. جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری اشریشیا کلی سویه از خاک کشاورزی O157:H7

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-97

سیده الهام رضا توفیقی؛ کبری کوه نشین؛ امیر تلج بخش


6. مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف شهرستان گرمسار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 137-149

مجید محمد صادق؛ مهدی عسکری بدوئی؛ مرتضی گرجی دوز؛ مصطفی دانشور؛ علیرضا کوچک زاده