کلیدواژه‌ها = شیردان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مورفومتریکال پلی مورفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژیلیده شیردان گوسفندان ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-47

احد علیایی؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی؛ ناصر حقوقی راد؛ لیلا حاجی وندی


2. بررسی شیوع و فراوانی فصلی نماتودهای شیردان نشخوارکنندگان بومی کازرون

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 181-185

احد علیایی؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی؛ ناصر حقوقی راد