کلیدواژه‌ها = انتروکوکوس
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-90

نفیسه دعوتی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ سعید زیبائی؛ فخری شهیدی؛ محمد رضا عدالتیان