کلیدواژه‌ها = بیفیدوباکتریوم
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مکمل پروبیوتیکی بیفیدوباکتر بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 151-162

جواد سهندی؛ حجت ا.. جعفریان؛ مهدی سلطانی؛ پونه ابراهیمی