کلیدواژه‌ها = ویروس آنفلوانزا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آلودگی تجربی باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال بر بیماری­زایی ویروس آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9 N2

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-33

آیدین عزیزپور؛ حسین گودرزی؛ عباس نوری؛ سعید سیفی؛ پیمان بیژن زاد