کلیدواژه‌ها = نئوسپورا کانینوم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شیوع نئوسپورا کانینوم در شیر نشخوارکنندگان به روش مولکولی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-110

10.30495/jvm.2020.676317

مهتاب علیپور؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


2. مقایسه روش های تشخیص سرولوژیکی تک یاخته نئوسپورا کانینوم در گاومیش

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-26

مهدی پور مهدی بروجنی؛ حسین حمیدی نجات؛ مسعود قربانپور؛ هدیه آصفی


3. بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری در استان گلستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 60-64

آرش ستاری؛ فرزانه مشیری؛ سید غلامرضا موسوی