کلیدواژه‌ها = لوک آمریکایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و PCR در تشخیص بیماری لوک آمریکایی و اروپایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-112

صبا الماسی چگنی؛ ملاحت احمدی؛ حبیب دستمال چی ساعی؛ بنت الهدی رحمان