کلیدواژه‌ها = ضایعات کبدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضایعات آسیب‌شناختی ناشی از نوزاد سستود تنیا هیداتیژنا در گوسفند

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-23

حسین نورانی؛ خداداد پیر علی خیر آبادی؛ حمید رضا عزیزی؛ محمد مهدی داودپور؛ مهدی سلیمی