کلیدواژه‌ها = کنه دامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های موجود در بزهای استان زنجان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 115-120

افشین بهمن شبستری؛ جابر داوودی