موضوعات = میکروبیولوژی
تعداد مقالات: 61
2. بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1399

حمید رضا نیک دوست؛ سمانه عیدی؛ هادی محب علیان


3. بررسی فیلوژنیک ویروس طاعون نشخوار کنندگان کوچک شناسایی شده در دام های مبتلا در خراسان رضوی بر اساس دو ژن F و N

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

افشین رئوفی؛ جواد انصاری؛ امید مددگار؛ سعید بکایی؛ حمید رضا ورشویی


4. جداسازی ویروس بیماری نیوکاسل از طیور صنعتی و ارزیابی توانایی ویروس در القاء بیان ژن‌های مرتبط آپوپتوز در سلول‌های توموری 7MCF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

آرش کلانتری؛ صمد فراشی بناب؛ هادی کیوانفر


5. بررسی فعالیت ضد باکتریایی دمنوش‌های گیاهی تهیه شده با چای سیاه، سبز، به لیمو و نعناع علیه استافیلوکوکوس اورئوس، شیگلا دیسانتری و باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399

فاطمه ولیان؛ هادی کوهساری؛ ابوالفضل فدوی


6. بررسی و بهینه سازی میزان تولید توکسین وبا توسط باکتری ویبریو کلرا در دوره های زمانی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

علی خواستار؛ مجید جمشیدیان مجاور؛ به آفرید قلندری


7. تشخیص ویروس آکابان همراه با نشانه‌های بالینی و کالبدگشایی آن در گوساله‌های شیرخوار در اطراف تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

پیمان دهقان رحیم آبادی؛ افشین رئوفی؛ مرتضی گرجی دوز؛ سید حسین مرجانمهر؛ مجید مسعودی فرد


8. تأثیر فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن شیرازی بر برخی از ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی گوشت مرغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

داود نصیری؛ جعفر کمانی


11. تشخیص مولکولی لپتوسپیراهای بیماری زا با استفاده از روش PCR بر اساس ژن lipl32

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-9

10.30495/jvm.2020.676084

فاطمه رحیمی زارچی؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بید هندی


13. استفاده از آزمون لکه گذاری نقطه ای با پیکره بورخولدریا مالئی برای تشخیص بیماری مشمشه در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-55

10.30495/jvm.2020.676299

سعید محمد حسینی؛ نادر مصوری؛ لیدا عبدالمحمدی خیاو


16. جستجوی ژنومی بروسلا ملی تنسیس، سالمونلا آبورتوس اویس، کلامیدوفیلا آبورتوس و کوکسیلا بورنتی در سقط‌جنین گوسفندان با یک روش طراحی شده PCR چندگانه

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-64

10.30495/jvm.2020.672606

محمدرضا محزونیه؛ محمود احسانی؛ عزیزالله ابراهیمی؛ فاطمه کبیری؛ اعظم مختاری


17. بررسی شیوع نئوسپورا کانینوم در شیر نشخوارکنندگان به روش مولکولی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-110

10.30495/jvm.2020.676317

مهتاب علیپور؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


19. گزارش انگل های داخلی و خارجی پرنده ابیا اوراسیایی (Scolopax rusticola) در شمال ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-124

10.30495/jvm.2020.676321

محمد اسدی ایرایی؛ محمد رضا یوسفی؛ شهاب رمضانپور؛ محمدجواد مشایخ نیا؛ محمدرضا رودکی؛ محمد مهدی یزدانی رستم


20. بررسی تغییرات زمان دو برابر شدن، نرخ ویژه رشد و ضریب تزاید سلول کلیه نوزاد همستر با تغییر میزان مکمل های غذایی موجود در محیط کشت با روش تاگوچی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-33

10.30495/jvm.2020.671830

محمود حسنی؛ همایون مهروانی؛ شهریار سالمی؛ رضا گل حسینی؛ سید محمود عظیمی؛ مهدی ارجمند


21. ژنوتایپینگ ویروس برونشتی عفونی پرندگان در گله های گوشتی استان اردبیل در سال 2016

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-129

سمیرا ذاکری؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ محمد رضا ذولفقاری؛ محمد سلیمانی؛ علی یوسف زاده کلخوران؛ امیر مدیری همدان


22. شیوع ژن های حدت در اشرشیاکلی های جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور و عفونت دستگاه ادراری انسان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-118

ملاحت احمدی؛ سالار داداش زاده؛ ابوالفضل غنی ئی


23. بررسی تاثیر سرد کردن با آب خنک ، محلول پراکسید هیدروژن و اوزون تراپی برکاهش بار میکروبی لاشه طیور

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-20

یاسر رحیمیان؛ موسی معینی؛ فرشید خیری؛ مسعود داوودی


24. تعیین فلور باکتریایی خارجی ماهیان بازاری (300 تا 500 گرم) مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان در شهرستان آمل

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-74

محمدجواد شکوهیان؛ بابک شعیبی عمرانی؛ سهیل علی نژاد


25. مطالعه اثر بازدارندگی اسانس مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی بر بیان ژن کپسول (epsD) باکتری لاکتوکوکوس گارویه با استفاده از Real Time PCR

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-59

حسین مومنی؛ مهدی رئیسی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حسن ممتاز