موضوعات = میکروبیولوژی
تعداد مقالات: 72
1. اثرات برگ زیتون و پونه بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و جمعیت میکروبی ایلئومی در جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.30495/jvm.2021.1881953.1104

فاطمه جلال فرد؛ سیامک پارسایی؛ محمد هوشمند؛ رضا نقی ها نجف آبادی


3. تأثیر فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن شیرازی بر برخی از ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی گوشت مرغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

داود نصیری؛ جعفر کمانی


4. بررسی و بهینه سازی میزان تولید توکسین وبا توسط باکتری ویبریو کلرا در دوره های زمانی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

علی خواستار؛ مجید جمشیدیان مجاور؛ به آفرید قلندری


5. بررسی فیلوژنیک ویروس طاعون نشخوار کنندگان کوچک شناسایی شده در دام های مبتلا در خراسان رضوی بر اساس دو ژن F و N

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

افشین رئوفی؛ جواد انصاری؛ امید مددگار؛ سعید بکایی؛ حمید رضا ورشویی


6. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیا کلی O157:H7 از همبرگر در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

10.30495/jvm.2021.1909555.1151

مهدی کریم پور؛ ودود رضویلر؛ نوردهر رکنی؛ محمد احمدی


7. جداسازی ویروس بیماری نیوکاسل از طیور صنعتی و ارزیابی توانایی ویروس در القاء بیان ژن‌های مرتبط آپوپتوز در سلول‌های توموری 7MCF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

آرش کلانتری؛ صمد فراشی بناب؛ هادی کیوانفر


8. مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال در ماکیان صنعتی استان آذربایجان‌ شرقی، ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-105

10.30495/jvm.2020.679912

مهدی ازدیادی؛ محمد کریم خسروپناه؛ منصور بنانی؛ رحیم قدیمی پور؛ کامبیز داوری


9. بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-117

10.30495/jvm.2020.672266

حمید رضا نیک دوست؛ سمانه عیدی؛ هادی محب علیان


12. تشخیص ویروس آکابان همراه با نشانه‌های بالینی و کالبدگشایی آن در گوساله‌های شیرخوار در اطراف تهران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-42

10.30495/jvm.2020.673133

پیمان دهقان رحیم آبادی؛ افشین رئوفی؛ مرتضی گرجی دوز؛ سید حسین مرجانمهر؛ مجید مسعودی فرد


15. اندازه گیری میزان آبگریزی، چسبندگی و کلونیزاسیون لاکتوباسیلوس‌های پروبیوتیکی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-31

10.30495/jvm.2020.679904

نرگس واسجی؛ مهدیه ایرانمنش؛ ملیحه حاج قاسمی؛ محمد امیر کریمی؛ ناهید مژگانی


17. نقش ویروس برونشیت عفونی در کمپلکس‌های تنفسی گله‌های گوشتی در دو استان آذربایجان شرقی و گلستان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-64

10.30495/jvm.2020.679909

محسن قربیانی؛ زهرا برومند؛ منصور میاحی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری


19. بررسی سطح آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی در مورد بیماری تب مالت

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-131

10.30495/jvm.2020.679914

شهرام ملکی؛ امیر زکیان؛ محمد رشیدی


20. بررسی شیوع نئوسپورا کانینوم در شیر نشخوارکنندگان به روش مولکولی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-110

10.30495/jvm.2020.676317

مهتاب علیپور؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


24. جستجوی ژنومی بروسلا ملی تنسیس، سالمونلا آبورتوس اویس، کلامیدوفیلا آبورتوس و کوکسیلا بورنتی در سقط‌جنین گوسفندان با یک روش طراحی شده PCR چندگانه

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-64

10.30495/jvm.2020.672606

محمدرضا محزونیه؛ محمود احسانی؛ عزیزالله ابراهیمی؛ فاطمه کبیری؛ اعظم مختاری


25. استفاده از آزمون لکه گذاری نقطه ای با پیکره بورخولدریا مالئی برای تشخیص بیماری مشمشه در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-55

10.30495/jvm.2020.676299

سعید محمد حسینی؛ نادر مصوری؛ لیدا عبدالمحمدی خیاو