موضوعات = باکتری شناسی
تعداد مقالات: 30
1. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیا کلی O157:H7 از همبرگر در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

10.30495/jvm.2021.1909555.1151

مهدی کریم پور؛ ودود رضویلر؛ نوردهر رکنی؛ محمد احمدی


2. بررسی و بهینه سازی میزان تولید توکسین وبا توسط باکتری ویبریو کلرا در دوره های زمانی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

علی خواستار؛ مجید جمشیدیان مجاور؛ به آفرید قلندری


3. اثرات برگ زیتون و پونه بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و جمعیت میکروبی ایلئومی در جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.30495/jvm.2021.1881953.1104

فاطمه جلال فرد؛ سیامک پارسایی؛ محمد هوشمند؛ رضا نقی ها نجف آبادی


5. اندازه گیری میزان آبگریزی، چسبندگی و کلونیزاسیون لاکتوباسیلوس‌های پروبیوتیکی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-31

10.30495/jvm.2020.679904

نرگس واسجی؛ مهدیه ایرانمنش؛ ملیحه حاج قاسمی؛ محمد امیر کریمی؛ ناهید مژگانی


6. بررسی سطح آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی در مورد بیماری تب مالت

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-131

10.30495/jvm.2020.679914

شهرام ملکی؛ امیر زکیان؛ محمد رشیدی


7. مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال در ماکیان صنعتی استان آذربایجان‌ شرقی، ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-105

10.30495/jvm.2020.679912

مهدی ازدیادی؛ محمد کریم خسروپناه؛ منصور بنانی؛ رحیم قدیمی پور؛ کامبیز داوری


11. تعیین فلور باکتریایی خارجی ماهیان بازاری (300 تا 500 گرم) مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان در شهرستان آمل

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-74

محمدجواد شکوهیان؛ بابک شعیبی عمرانی؛ سهیل علی نژاد


18. جداسازی، تعیین هویت و تعیین مقاومت دارویی مایکوباکتریوم از ماهیان آکواریومی تبریز

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-94

مهدی سیف احمدی؛ سید رضا مودب؛ آذر سبکبار


20. کلونینگ و بیان ژن NP ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در اشریشیاکلی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-89

امین جایدری؛ مسعود رضا صیفی آبادی شاپوری؛ مسعود قربانپور نجف آبادی


22. کلون و بیان ژن vp1 ویروس تب برفکی و fliC سالمونلا در باکتری اشرشیاکلای

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-98

مهرنوش قدیر؛ سید محمود عظیمی؛ ناصر هرندی


23. کنکاش زیست سامانه‌ای شبکه متابولیکی باکتری اشرشیاکولی به روش Insilico و کاربرد آن در ورم پستان گاو شیری

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-88

سیده لیلا هاشمی؛ مصطفی قادری زفره ئی؛ رضا نقی ها


24. مقایسه کیفیت بهداشتی محصولات عمل آوری شده به روش صنعتی و نیمه صنعتی در کشتارگاه طیور

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-65

ویدا پیر زمانی؛ پیمان خانی امین آبادی


25. ارزیابی توانایی تولید بیوفیلم در اشریشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس و بررسی ساختار آن

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-54

نغمه موری بختیاری؛ محمد خسروی