موضوعات = ایمنی شناسی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1399

حمید رضا نیک دوست؛ سمانه عیدی؛ هادی محب علیان


2. بررسی تغییرات زمان دو برابر شدن، نرخ ویژه رشد و ضریب تزاید سلول کلیه نوزاد همستر با تغییر میزان مکمل های غذایی موجود در محیط کشت با روش تاگوچی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-33

10.30495/jvm.2020.671830

محمود حسنی؛ همایون مهروانی؛ شهریار سالمی؛ رضا گل حسینی؛ سید محمود عظیمی؛ مهدی ارجمند


3. استفاده از آزمون لکه گذاری نقطه ای با پیکره بورخولدریا مالئی برای تشخیص بیماری مشمشه در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-55

10.30495/jvm.2020.676299

سعید محمد حسینی؛ نادر مصوری؛ لیدا عبدالمحمدی خیاو


4. مطالعه اثر بازدارندگی اسانس مرزه بختیاری و مرزه خوزستانی بر بیان ژن کپسول (epsD) باکتری لاکتوکوکوس گارویه با استفاده از Real Time PCR

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-59

حسین مومنی؛ مهدی رئیسی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حسن ممتاز


5. مطالعه مولکولی عوامل حدت جدایه‌های پاستورلا مولتوسیدای مربوط به طیور و بررسی کشندگی جدایه‌های حاد در جنین و نیمچه ماکیان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-37

رحیم قدیمی پور؛ مسعود قربانپور؛ داریوش غریبی؛ منصور میاحی؛ احمد رضا جباری


7. خصوصیات پاسخ‌های ایمنی القاء شده ناشی از واکسن زنده تخفیف حدت یافته آبله بزی سویه گرگان بر علیه بیماری لمپی اسکین در گاو

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-26

رضا نوریان؛ ناهیده افضل آهنگران؛ حمید رضا ورشوی؛ عباس آزادمهر