موضوعات = قارچ شناسی
تعداد مقالات: 4
3. جداسازی و شناسایی فلور قارچی خارجی قزل‌آلای رنگین کمان در استان البرز

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-50

سهیل علی نژاد؛ امیر اقبال خواجه رحیمی


4. شناسائی و جداسازی قارچ های شکمبه گاو سیستانی در زابل

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-130

الهام درخشانی؛ محمد رضا دهقانی؛ محمد چمنی