دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. بررسی فیلوژنیک ویروس طاعون نشخوار کنندگان کوچک شناسایی شده در دام های مبتلا در خراسان رضوی بر اساس دو ژن F و N

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

افشین رئوفی؛ جواد انصاری؛ امید مددگار؛ سعید بکایی؛ حمید رضا ورشویی


2. جداسازی ویروس بیماری نیوکاسل از طیور صنعتی و ارزیابی توانایی ویروس در القاء بیان ژن‌های مرتبط آپوپتوز در سلول‌های توموری 7MCF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

آرش کلانتری؛ صمد فراشی بناب؛ هادی کیوانفر


3. بررسی و بهینه سازی میزان تولید توکسین وبا توسط باکتری ویبریو کلرا در دوره های زمانی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

علی خواستار؛ مجید جمشیدیان مجاور؛ به آفرید قلندری


5. تأثیر فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن شیرازی بر برخی از ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی گوشت مرغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

داود نصیری؛ جعفر کمانی


6. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیا کلی O157:H7 از همبرگر در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

10.30495/jvm.2021.1909555.1151

مهدی کریم پور؛ ودود رضویلر؛ نوردهر رکنی؛ محمد احمدی


7. شناسایی و توکسین‎زایی گونه‎های قارچ آسپرژِیلوس روی جیرة غذایی طیور در شهرستان خرم‏آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30495/jvm.2021.680920

رضا درویش نیا؛ مصطفی درویش نیا؛ یونس چنکایی


8. اثرات برگ زیتون و پونه بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و جمعیت میکروبی ایلئومی در جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.30495/jvm.2021.1881953.1104

فاطمه جلال فرد؛ سیامک پارسایی؛ محمد هوشمند؛ رضا نقی ها نجف آبادی


9. مقایسه ی روش کشت و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در شیوع هلیکوباکتر پولوروم جدا شده از نمونه های کبد مرغ و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های بدست آمده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.30495/jvm.2021.1904777.1141

اشکان جبلی جوان؛ سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ حمید استاجی؛ حسین اخلاقی


10. بررسی اثر اسکولکس کشی منتول و نانو منتول در مقایسه با داروی آلبندازول بر پرتو اسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط آزمایشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.30495/jvm.2021.1918825.1164

مهدیه گوران؛ محمد رضا یوسفی؛ محدثه ابوحسینی طبری