ازریابی اثرات فاژ عزت نگر 1 (Iz1) در درمان موش BALB/C مبتلا به عفونت تجربی باکتری بروسلا ملی‎تنسیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشآموخته کارشناسی ارشد باکتری شناسی-دانشکده دامپزشکی-دانشگاه شهر کرد

2 استادیار پژوهش بخش بروسلوز-موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی کرج

3 دانشیار دانشکده دامپزشکی- پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان و دام - دانشگاه شهر کرد

کلیدواژه‌ها