تاثیر مکمل پروبیوتیکی بیفیدوباکتر بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه میکربیولوژی دریا، دانشکده علوم زیستی دریا، دانشگاه اقیانوسی چین- چینگ ناتو

2 گروه شیلات - دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه گنبد کاووس

3 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران

4 گروه شیمی- دانشکده علوم پایه - دانشگاه گلستان

کلیدواژه‌ها