شناسایی سریع گونه‌های سودوموناس در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی در استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژِی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 گروه شیلات -دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

3 گروه میکروبیولوؤی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

4 کارشناس پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور-بندر انزلی

5 گروه میکروبیولوژِی- دانشکده علوم پایه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

کلیدواژه‌ها