ردیابی مولکولی کمپیلوباکتر در کبوترهای خانگی شهرکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهرکرد/ پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان ودام دانشگاه شهرکرد

2 دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد/پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان ودام دانشگاه شهرکرد

3 دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد

4 پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان ودام دانشگاه شهرکرد

چکیده

کبوترها می‌توانند حامل بعضی از عوامل بیماری‌زای انسانی باشند و در انتقال و گسترش عوامل عفونی مقاوم به دارو به انسان نقش ایفا کنند. کمپیلوباکتر معمول‌ترین علت گاستروانتریت انسان در سراسر جهان است. با توجه به علاقه‌ بسیاری از مردم در نگهداری از پرندگان زینتی و توانایی بالقوه این پرندگان در انتقال کمپیلوباکتر به انسان در این مطالعه به ارزیابی آلودگی به کمپیلوباکتر در کبوتر‌های شهرکرد با روش PCR پرداخته شد. مجموعا 150 نمونه مدفوعی از کبوتر از نقاط مختلف شهرکرد جمع‌آوری گردید و با استفاده از روش‌های باکتری‌شناسی و PCR به جست و جوی کمپیلوباکتر پرداخته شد. نتایج نشان داد که کمپیلوباکتر از 7/0 درصد (1 از 150) نمونه‌ها جدا گردید. همچنین جدایه‌های کمپیلوباکتر مقاومت بالای آنتی‌بیوتیکی از خود نشان دادند. این مطالعه نشان داد که کبوترهای خانگی شهرکرد قادرند میزان پایینی از آلودگی را با خود حمل نمایند.

کلیدواژه‌ها