بررسی شیوع سنوروس سر برالیس در گوسفندان کتشارگاه شهرستان بابل 1387

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشکده آزاد اسلامی واحد بابل.

2 دانشجوی تخصصی دوره دکتری فارماکولوژی دانشگاه تهران.

3 دانشجوی تخصصی دوره دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان دانشگاه تهران.

4 دانش آموخته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

چکیده

سنوروزیس نام بیماری ناشی از سنوروس سربرالیس است. سنوروس سربرالیس مرحله نوزادی تنیا مولتیسپس مولتی‏سپس می‏باشد. انگل بالغ در روده سگ و سگ سانان زندگی می کند. مرحله لاروی این انگل عمدتا" تمایل به سیستم اعصاب مرکزی بخصوص مغز و نخاع شوکی نشخوارکنندگان دارد. این مطالعه به مدت 3 ماه ( از اردیبهشت تا تیر ماه ) 1387 بر روی 986 گوسفند کشتار شده صورت پذیرفت که میزان آلودگی 3/0 درصد مشاهده گردید. از آنجا که بیماری سنوروزیس در دامها به درمان پاسخ نمی دهد بهترین راه برای کنترل این بیماری پیشگیری از آن می باشد . به طور مثال جلوگیری از دسترسی سگها به انگل و همینطور درمان داروئی ضد کرمی مرتب در سگهای گله می تواند به خوبی باعث کنترل این بیماری شود.

کلیدواژه‌ها