بررسی رشد میکروب های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر سویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, باشگاه پژوهشگران جوان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 باشگاه پژوهشگران جوان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

3 دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

کلیدواژه‌ها