بررسی شیوع کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکلی در کبد طیور در اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, دانشکده دامپزشکی, گروه بهداشت مواد غذایی

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کلیدواژه‌ها