بررسی انگل های ماهیان تالاب سولقان استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, دانشکده دامپزشکی, گروه آبزیان

2 , دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, باشگاه پژوهشگران جوان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 دانشکده دامپزشکی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, دانشکده دامپزشکی, گروه آبزیان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

کلیدواژه‌ها