اثر میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس 50 هرتز روی غدد تناسلی و هورمون های جنسی موش نر نژاد NMRI

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه علوم جانوری

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, گروه علوم جانوری ، باشگاه پژوهشگران جوان

3 دانشگاه تربیت مدرس , گروه علوم, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کلیدواژه‌ها