اکوکاردیوگرافی شترهای به ظاهر سالم، تکنیک و تظاهر اولتراسونوگرافیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی, گروه رادیولوژی

2 دانشگاه شیراز, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی

کلیدواژه‌ها