بررسی زنده ماندن میکروب های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و شمارش آن ها در شیر و ماست پروبیوتیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 باشگاه پژوهشگران جوان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

کلیدواژه‌ها