بررسی میزان مس و سوپراکسید دیسموتاز در خون گوسفندان مبتلا به پنومونی تب دار ارجاعی به کلینیک دام های بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب, گروه دامپزشکی,

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها