مقایسه القای بی دردی به وسیله لیدوکایین و ادغام دارویی لیدوکایین ، متوکلوپرآمید در روش بی دردی اپیدورال در خرگوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی ، واحد گرمسار ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانشکده دامپزشکی واحد گرمسار ، عضو باشگاه پژوهش گران جوان

3 گروه علوم درمانی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

کلیدواژه‌ها