جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال از گله های مرغ گوشتی شهرستان بابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, آزمایشگاه رفرانس ORT

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج, آزمایشگاه رفرانس ORT

کلیدواژه‌ها