مطالعه تجربی آسیب شناسی تاثیر ویروس آنفلوانزای سروتیپ (A/chicken/Iran/772/2000) H9N2 بر بافت قلب جوجه های SPF

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتولوژی

کلیدواژه‌ها