ارزیابی اشتقاق قاعده ای-رأسی الکتروکاردیوم گرام الاغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران, بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ

3 دانشگاه شهرکرد, بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ

4 دانشگده دامپزشکی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها