مدل سازی مکانی بیماری هاری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه بهداشت و مواد غذایی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی

3 دانشگاه تهران, دانشکده جغرافیا

4 دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

کلیدواژه‌ها