گزارش یک مورد هیپرپلازی منتشره تیروئید (گواتر مادرزادی) در جنین بز از کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها