بررسی میزان آلودگی کره های سنتی عرضه شده در شهر گرمسار به برخی از قارچ های مهم آلوده کننده مواد غذایی در فصول پاییز و زمستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی, گروه بهداشت مواد و مواد غذایی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها