بررسی شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان در برخی مزارع پرورشی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها