بررسی اثر آمیخته گری بر کیفیت سفره پشم و فولیکول های مولد پشم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, گروه علوم دامی

2 دانشگاه تبریز, گروه علوم دامی

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها